เลือกสินค้าและบริการ

Co-location

COLOCATION SERVICE

ศูนย์ดาต้าเซ็นเตอร์มาตรฐานระดับโลก
พร้อมให้บริการฝากเซิร์ฟเวอร์ ด้วยบริการระดับคุณภาพเต็มรูปแบบ

Lifetime IDC เป็นผู้ให้บริการ Data Center ด้าน Colocation ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถนำเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่ายมาติดตั้ง
เสมือนมีศูนย์ข้อมูลเป็นของตัวเอง โดยมีศูนย์ Data Center ที่ทันสมัยพร้อมผ่านการรับรองมาตรฐานระดับ Tier IIII
ในส่วนงานด้านการออกแบบ (Design Documents) และด้านการก่อสร้าง (Constructed Facility) จาก Uptime Institute

Lifetime Technology (Thailand) Co., Ltd สำนักงาน จ.นนทบุรี Cosmo Tower FL.7, Muang thong thani Tel. : (02) 1500466

Product/Service สั่งซื้อ
Full Rack (Dedicate)

Network : 10 Gbps x 50 Mbps Gbps Dedicate

IP Address : 32

Rack : 42 u

*** ค่าบริการยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

*** ค่าบริการยังไม่รวมค่า Setup

Additional Service

- เพิ่ม Additional 1 Public IP 250 บาท / เดือน

- Firewall DDos , SYN Flood , Layer 7 1000 บาท / เดือน / 1 IP

- เพิ่ม Internet ภายในประเทศ *** ติดต่อฝ่ายขาย

- เพิ่ม Internet ต่างประเทศ *** ติดต่อฝ่ายขาย

Full Rack (Share)

Network : 5 Gbps x 20 Mbps Gbps Share

IP Address : 32

Rack : 42 u

*** ค่าบริการยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

*** ค่าบริการยังไม่รวมค่า Setup

Additional Service

- เพิ่ม Additional 1 Public IP 250 บาท / เดือน

- Firewall DDos , SYN Flood , Layer 7 1000 บาท / เดือน / 1 IP

- เพิ่ม Internet ภายในประเทศ *** ติดต่อฝ่ายขาย

- เพิ่ม Internet ต่างประเทศ *** ติดต่อฝ่ายขาย

Price: Free