ยินดีตอนรับสู่ศูนย์บริการลูกค้า LIFETIME-IDC ค่ะ

News

LIFETIME-IDC

2018-10-10

COLOCATION SERVICE ศูนย์ดาต้าเซ็นเตอร์มาตรฐานระดับโลก พร้อมให้บริการฝากเซิร์ฟเวอร์ ด้วยบริการระดับคุณภาพเต็มรูปแบบ Lifetime IDC เป็นผู้ให้บริการ Data Center ...

ICT SOLUTION

2018-08-14

High-speed data communication system design or services. Server system Networking High quality and standard We have a dedicated channel for our VIP clients.

VOICE SERVICE [VOIP]

2018-08-14

To convert an audio signal into a digital signal and then send it over the Internet. User with IP-PBX or SIP Server on ip address for SIP Protocol. The communication between the IP network making the clarity and flexibility